0
מוצרי מעקב והאזנה
השימוש במכשירים נועד למטרות חוקיות 

 .